Privacybeleid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een afspraak maken via het platform Injectablesbooking.nl. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoongegevens is Injectablesbooking BV (hierna "Injectablesbooking.nl"). Injectablesbooking.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. Injectablesbooking.nl houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken

Injectablesbooking.nl verwerkt persoonsgegevens van jou omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

1. Plannen van een afspraak

Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plannen van je afspraak. Deze gegevens zijn nodig voor het plannen van je afspraak, het afstemmen van je afspraak met de gekozen partij en de mogelijkheid tot het beoordelen van je afspraak. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Afspraak details
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

2. Beoordeling van arts of kliniek

Wij verwerken daarnaast gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van een beoordeling van een arts, kliniek of partij. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven (door het publiceren van je beoordeling) in de zin van de GDPR. Deze toestemming kan je intrekken door contact met ons op te nemen via privacy-verzoek@injectablesbooking.nl. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam (indien verstrekt)
 • Beoordeling

3. Klantenservice

Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens (voor zover van toepassing)
 • Contactgegevens
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

4. Klanttevredenheidsonderzoeken

Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij jouw wensen, kunnen de gegevens die je aan de klantenservice verstrekt, gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Injectablesbooking.nl (klanttevredenheid) te behartigen in de zin van de GDPR. Het gaat om dezelfde gegevens als bij nr. 2.

5. Marketing berichten

Wij verwerken daarnaast gegevens om je (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen. Hieronder scharen wij nieuws, kortingen en arts / kliniek updates (e-mail en post) en loyaliteitsprogramma’s, ongeacht de vorm waarin wij deze delen (bijvoorbeeld e-mail of als pushbericht). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van je bestelling in de zin van de GDPR. Mocht je de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten willen aanpassen dan kan je uitschrijven via de link in het betreffende bericht.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Postcode

6. Cookies

Tot slot verwerken wij ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Injectablesbooking.nl maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Websitetaal

7. Fraudepreventie

Wij verwerken een deel van bovenstaande gegevens ook om fraude en misbruik te voorkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Injectablesbooking.nl (fraudepreventie) te behartigen in de zin van de GDPR.

8. Analyse

Wij gebruiken jouw gegevens ook om ons aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Injectablesbooking.nl (analyse & rapportage) te behartigen in de zin van de GDPR. Wij zorgen ervoor dat uiteindelijke rapportages geen naar jou herleidbare gegevens bevatten.

Leeftijd

Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 18 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegeven over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy-verzoek@injectablesbooking.nl. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Injectablesbooking.nl maakt ter uitvoering van de overeenkomst met jou en ter verbetering van ons platform gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Zo worden er op basis van je postcode en/of locatiegegevens beschikbare artsen/klinieken in jouw omgeving geselecteerd. Daarnaast maakt Injectablesbooking.nl gebruik van geautomatiseerde besluitvorming bij de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen, financiering van terrorisme en andere misdrijven.

Wanneer er op grond van deze automatische besluitvorming en/of profilering een negatief besluit over jou is genomen, en je bent het hier niet mee eens, dan kan je contact opnemen met privacy-verzoek@injectablesbooking.nl. Wij zullen de situatie dan opnieuw beoordelen. Wij horen het daarnaast graag wanneer je suggesties hebt ter verbetering van deze processen.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Injectablesbooking.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Injectablesbooking.nl verwijdert je meeste gegevens na 2 jaar na het plaatsen van je bestelling. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden en zodat wij jou en artsen/klinieken kunnen helpen met vragen of klachten over gemaakte afspraken. Gegevens die voor rapportage, analyse en misbruikpreventie worden gebruikt, bewaren wij tot 20 jaar na het plaatsten van je bestelling. Wij kunnen je gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data echter op dat moment verwijderen.

Delen met klinieken (salons/praktijken/locaties)

Injectablesbooking.nl verstrekt jouw gegevens (naam, adresgegevens en contactgegevens voor geplande afspraak) aan de door jou geselecteerde kliniek, zodat de kliniek jouw afspraak verder kan bevestigen en voorbereiden. Je bent direct klant van de arts / kliniek (salon/praktijk/locatie) en het arts / kliniek (salon/praktijk/locatie) draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over hoe de arts / kliniek (salon/praktijk/locatie) met jouw gegevens omgaat kan je dan ook het beste direct met de arts / kliniek (salon/praktijk/locatie) contact opnemen.

Delen met anderen (niet zijnde noodzakelijk voor het continueren van de afspraak)

Injectablesbooking.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Indien je akkoord bent met ons Cookie statement, kunnen we gepseudonimiseerde persoonskenmerken delen met platforms van derden zoals Google of Facebook om "Custom Audiences" te creëren. Op basis van deze Customer Audiences laten dergelijke platforms je gepersonaliseerde advertenties zien. Je kan Je altijd afmelden voor deze advertenties door over te schakelen naar ons Essentiële Cookiepakket.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Injectablesbooking.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Let bij het gebruik van deze websites op het daarbij behorende privacy statement. Injectablesbooking.nl selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop je persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn voor ons selectieproces, kun je contact met ons opnemen. Je kunt je hiervoor wenden tot privacy-verzoek@injectablesbooking.nl. Injectablesbooking.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Tips, vragen en klachten

Als je andere vragen of klachten hebt over tot de verwerking van je persoonsgegevens dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacy beleid.

Beveiliging

Injectablesbooking.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: privacy-verzoek@injectablesbooking.nl.

Autoriteit persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kan hierover contact opnemen met deze autoriteit.

Contactgegevens

Injectablesbooking.nl
Vierambachtsweg 25
2481 KR Woubrugge
Email: privacy-verzoek@injectablesbooking.nl
Tel: +31  
 

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming:
Injectablesbooking.nl Functionaris gegevensbescherming– Injectablesbooking BV
Tav. Lex van Vliet
Vierambachtsweg 25
2481 KR Woubrugge
privacy-verzoek@injectablesbooking.nl
+31